Word: abstentions

Category: abstentions

Law & Government, People & Society, Reference

Translations: abstentions

spanish
abstenciones, abstención, las abstenciones


german
Enthaltungen, Stimmenthaltungen, Enthaltungen an, Enthaltung, Enthaltungen angenommen

french
abstentions

italian
astensioni, astenuti, astensione, le astensioni

portuguese
abstenções, as abstenções, abstenço~es, abstenção

dutch
onthoudingen, onthoudingen haar, onthoudingen haar goedkeuring

russian
воздержавшихся, воздержались, Число воздержавшихся, Голоса воздержавшихся, стран воздержались

norwegian
avholdene, avholdende, avhold, avsto fra å stemme, blanke stemmer

swedish
nedlagda, nedlagda röster, röster emot

finnish
tyhjää, pidättyessä äänestämästä, n pidättyessä äänestämästä, pidättyi äänestämästä

danish
hverken for eller imod, hverken, undlod at stemme, undlod, hverken for eller

czech
členů se zdrželo hlasování, se zdrželo hlasování, zdrželo hlasování, zdržení se, zdrželi se

polish
wstrzymujących, wstrzymujących się, głosów wstrzymujących się, głosów wstrzymujących, głosy wstrzymujące

hungarian
tartózkodás, tartózkodás mellett, tartózkodással, tartózkodik, tartózkodás nélkül

turkish
çekimser, çekimser oyla, milletvekili çekimser, çekimser oya, çekimser oya karşılık

greek
αποχές, αποχες, αποχή, αποχές την

ukrainian
утрималися, що утрималися

albanian
abstenime, abstenimet

bulgarian
въздържали се, въздържали

belarusian
ўстрымаліся, якія ўстрымаліся, ўстрымаўся, хто ўстрымаўся

estonian
erapooletuid, erapooletuks jäi, erapooletu häälega, erapooletuid oli

croatian
Suzdržani, suzdržana, suzdržanih, Suzdržavanja, uzdrzzanih

icelandic
Hjáseta

lithuanian
susilaikė, susilaikymas balsuojant, susilaikius, Susilaikymas, Susilaikiusiųjų

latvian
atturas, atturoties, atturējās, atturēšanās

macedonian
воздржани, воздржаните гласови, воздржаните, воздржан

romanian
abțineri, abținere, de abțineri, abtineri, abŃineri

slovenian
vzdržanih, vzdržani, vzdržanih glasov, vzdržanimi, vzdržanimi glasovi

slovak
členov, členovia, členstvo

Popularity stats: abstentions

Random words