Word: baa

Category: baa

Arts & Entertainment, Sports, Hobbies & Leisure

Related words: baa

baa baa, sheep baa, baa baa black, baa black sheep, black sheep, baa marathon, black sheep lyrics, alif baa, baa boston, baa half, baa 10k, alif baa taa, baa results

Synonyms: baa

blat, bleat

Translations: baa

spanish
balido, balar, BAA, bee, del baa


german
mäh

french
bêlement, bêler, BAA, la BAA, de BAA

italian
belato, di Baa, a Baa, per Baa

portuguese
balir, O Baa, do Baa, de Baa

dutch
geblaat, bliet, in Baa

russian
блеять, блеяние

norwegian
bæ, North Ari, i Baa

swedish
BAA, i Baa, till Baa, bä, av Baa

finnish
määkiä, BAA

danish
Baa, af Baa, i Baa, til Baa

czech
bekot, BAA, Společnost BAA

polish
beczeć

hungarian
béget, BAA, A BAA

turkish
mee, melemek, Baa, kaa, meleme

greek
βέλασμα, ΒΑΑ, BAA, της BAA, η ΒΑΑ

ukrainian
блеять, бекати, мекати

albanian
blegërimë, blegërij

bulgarian
блея, блеене, BAA, БАА, БАС

belarusian
бляяць, бэлькалі

estonian
määgima, bAA kohtuotsuste

croatian
blejati, blejanje, Baa, bleji, koje bleji

icelandic
BAA, BAA var aÃ, BAA var aà °

lithuanian
bliauti, bliovimas, BAA, Beczenie, Blējiens

latvian
blēt, BAA, blējiens, amatu ar, Visi amatu

macedonian
БАА

romanian
behehe, BAA

slovenian
BAA, z BAA

slovak
bekot

Popularity stats: baa

Most searched by regions

Massachusetts, New Hampshire, Minnesota, Rhode Island, Virginia

Most searched by cities

Cambridge, Boston, Newton, Arlington, Minneapolis

The meaning and "use of": baa

noun
  • the cry of a sheep or lamb.

verb
  • (of a sheep or lamb) bleat.

Random words