Word: buffer-multiplexer

Translations: buffer-multiplexer

spanish
buffer-, tampón, búfer, buffer


german
Puffer, Buffer

french
tampon, tampon à, Buffer

italian
Buffer, tampone, buffer di, del buffer, di buffer

portuguese
tampão, tampão de, tamp�, buffer de, memória intermédia

dutch
buffer, bufferoplossing, de buffer

russian
буфера, буферного, от буфера, буферных, буферный

norwegian
buffer, bufferen

swedish
buffert, bufferten

finnish
puskuri, puskuria, puskurin, puskuriin, puskurissa

danish
buffer, puffer, bufferen

czech
buffer-, vyrovnávací paměti, pufru, tlumivého, tlumivého roztoku

polish
bufor-multiplekser

hungarian
buffer, puffer, pufferben, pufferrel, puffert

turkish
tampon, tamponu, arabellek, buffer, arabelleği

greek
ρυθμιστικό, ρυθμιστικού, ρυθμιστικό διάλυμα, ρυθμιστικού διαλύματος, buffer

ukrainian
буфера, буферу, буфер, буфери

albanian
buffer, tampon, zbutës, zbutësi, tamponi

bulgarian
буфер, буферен, буфер за, буферна

belarusian
буфера, буферы

estonian
puhver, puhvris, puhvri, puhvrit, puhvriga

croatian
tampon, pufer, pufera, buffer, puferu

icelandic
dúa, biðminni, jafnalausn, stuðpúði, stuðpúða

lithuanian
buferis, buferio, buferinis, buferinis tirpalas, buferinė

latvian
buferis, bufera, buferšķīdums, buferi, buferšķīdumu

macedonian
тампон, бафер, пуфер, buffer

romanian
tampon, tampon de, soluție tampon, buffer, de tampon

slovenian
buffer, pufer, varovalni, pufra, pufrom

slovak
buffer, bufferov

Random words