Word: corrosively

Translations: corrosively

spanish
corrosivamente, corrosiva


german
ätzende

french
corrosive, corrosif, manière corrosive, de manière corrosive

italian
corrosivamente, corrosivo

portuguese
corrosivamente

dutch
corrosief

russian
коррозионно

norwegian
korrosivt

swedish
korrosiv

danish
korroderende

czech
korosivně

polish
korozyjnie

greek
διαβρωτικώς, διαβρωτικά

ukrainian
корозійно, коррозионно, корозійний, корозе, корозійностійких

bulgarian
корозионно, има корозионно

belarusian
каразійна, каразіеннай

romanian
coroziv

slovak
korozívne, korozívnych, korozívny, korozívna

Random words