Word: depoliticising

Translations: depoliticising

spanish
despolitizar, despolitización, la despolitización, la despolitización de, despolitización de


german
entpolitisierung

french
dépolitiser, dépolitisation, dépolitisant, dépolitisation de, la dépolitisation

italian
depoliticizzare, depoliticizzazione, depoliticizzando, depoliticizzando i

portuguese
despolitização, despolitizar, despolitizando

dutch
depolitiseren, het depolitiseren, depolitiseren van, het depolitiseren van, depolitisering

russian
деполитизации

swedish
avpolitisera, att avpolitisera

finnish
poliittisia kytköksiä säätämällä, julkishallinnon poliittisia kytköksiä säätämällä

danish
afpolitisere, at afpolitisere

polish
odpolitycznienie

hungarian
depolitizálására, pártpolitikától

turkish
depolitize, depolitize edilmesi, çok depolitize, depolitize edilmesi olmak üzere, depolitize edilmesi olmak

greek
απολιτικοποίηση, αποπολιτικοποιήσει

ukrainian
деполітизації, деполітизування, деполітизацію, деполітизуванні

albanian
depolitizimit, depolitizimin

bulgarian
деполитизиране

belarusian
дэпалітызацыі

estonian
depolitiseerimise, vähendada poliitilise aspekti osakaalu

croatian
depolitizacije, depolitizirati

latvian
depolitizāciju

macedonian
деполитизира, деполитизираните, и деполитизираните, тука и деполитизираните, ги тука и деполитизираните

romanian
depolitizarea, depolitizare, depolitizării

slovenian
depolitizacija

Random words