Word: diffusiveness

Translations: diffusiveness

spanish
difusividad


german
verbreitung

french
propagation

italian
diffusività

czech
rozptýlenost, se rozptýlenost

turkish
dağınıklık, gereksiz ayrıntı, yaygınlık

croatian
difuznosti

slovak
rozptýlenosť, rozptýlenie, rozloženie, rozloženie činnosti

Random words