Word: exterritorial

Synonyms: exterritorial

extraterritorial

Translations: exterritorial

spanish
extraterritorial, extraterritoriales


german
exterritorial

french
exterritoriale, extraterritoriale, extraterritorial, exterritorialité

italian
extraterritoriale, extraterritoriali, extraterritorialità

portuguese
extraterritorial, extraterritoriais

dutch
buiten het staatsgebied vallend, exterritoriale, extraterritoriale

russian
экстерриториальный

swedish
extraterritoriell

danish
eksterritorial, eksterritoriale

czech
exteritoriální

polish
eksterytorialny

hungarian
területen kívüli

turkish
diplomatik dokunulmazlığa ait, ülkenin yasaları dışında olan, ülkenin yasaları dışında, diplomatik dokunulmazlığa

greek
ετερόδικοι, εξωεδαφικής

ukrainian
екстериторіальний, екстериторіальна

albanian
eksteritorial

bulgarian
екстериториален

belarusian
экстэрытарыяльных

croatian
eksteritorijalan

lithuanian
eksteritorialus, eksteritorinis, Eksterytorialny, Eksteritoriāls

latvian
eksteritoriāls

romanian
exteritorial

slovenian
eksteritorialno

slovak
exteritoriálne, extrateritoriálne, zahraničné, extrateritoriálnych, exteritoriálny

Random words