Word: gauss

Category: gauss

Science, Computers & Electronics, Games

Related words: gauss

gauss jordan, gauss rifle, gauss elimination, gauss law, carl gauss, tesla gauss, gauss jordan elimination, gauss method, friedrich gauss, carl friedrich gauss, gauss jordan calculator, gauss jordan matrix, what is gauss, gauss jordan method, gauss math

Translations: gauss

spanish
de Gauss, del gauss, gauss de


german
Gauss, Gauß, Gaußschen

french
de Gauss

italian
di Gauss, gaus

portuguese
de Gauss, do gauss

dutch
van Gauss, Tau

russian
гаусс

norwegian
Gauß

finnish
Gaussin, Gauss, gaussia, gaussi

danish
Gauss

czech
Gaussova, gaussů, Gaussův, Gaussovo

polish
gaus

hungarian
gauss erősségű, a Gauss, gauss között

turkish
gaus, manyetik indükleme birimi, gausluk

greek
Gauss, του Gauss, Γκάους

ukrainian
гаус, гаусс, Гауса

albanian
gaus, Gausit, i Gausit, Gauss, Gausit ka

bulgarian
гаус, гауса, Gauss, гаусно, на Гаус

belarusian
гаўс, Гаус, Гаўса

estonian
Gauss, Gaussi, Gaussile, Gaussiga

croatian
gaus, Gauss, Gaussa, Gauss je, je Gauss

icelandic
Gauss, reiknirit Gauss, Gauss er

lithuanian
Gaus, Gauss, Gauso

latvian
Gauss, Gausa

macedonian
Гаус, Gauss, теоремите

romanian
lui Gauss, gauss a, gauss de

slovenian
Gaussov, Gaussova, gauss je, gauss se

slovak
gaussov, Gauss, gaussov •

Popularity stats: gauss

Most searched by regions

New Mexico, Maryland, Massachusetts, Indiana, New Hampshire

Most searched by cities

College Station, Champaign, Cambridge, Berkeley, Gainesville

The meaning and "use of": gauss

noun
  • a unit of magnetic induction, equal to one ten-thousandth of a tesla.

Random words