Word: heritably

Translations: heritably

german
erbliche


portuguese
hereditariamente

czech
dědičně

greek
κληρονομησίμως, κληρονομικά

slovak
dedične, zaujal, zaujal do, do dedičstva, dedičných

Random words