Word: interrelations

Translations: interrelations

spanish
interrelaciones, interrelación, las interrelaciones, la interrelación


german
Zusammenhänge, Beziehungen, Hänge, Wechselbeziehungen

french
interactions, les interrelations, corrélations, des interrelations

italian
interrelazioni, le interrelazioni, correlazioni, interrelazione

portuguese
inter-relações, interrelações, inter

russian
взаимоотношение

norwegian
sammenhengene, sammenhenger, inter, innbyrdes, interrelasjoner

swedish
inbördes, samspelet, sambanden, inbördes förhållanden, inbördes förhållandet

finnish
keskinäisten, keskinäisiä, vuorovaikutus, keskinäiset, keskinäisiä suhteita

danish
indbyrdes, indbyrdes forhold, sammenhænge, indbyrdes forbindelser, samspillet

czech
vzájemné vztahy, vzájemných vztahů, vzájemné vazby, vzájemné souvislosti

polish
wzajemne relacje, wzajemne, współzależności, wzajemne powiązania, interrelacje

hungarian
összefüggések, összefüggéseket, összefüggéseit, összefüggéseinek, kölcsönhatások

turkish
ilişkileri, ilişkiler, karşılıklı ilişkiler, eşgüdümün

greek
συσχετισμών, συσχετισμούς, αλληλεξαρτήσεων, αμοιβαίες σχέσεις, αλληλοσυσχετίσεις

ukrainian
взаємини, взаємовідносини, стосунки, відносини, взаємовідношення

albanian
marrëdhëniet e

bulgarian
взаимовръзки, взаимоотношения, взаимоотношенията, взаимовръзките, взаимодействия

belarusian
ўзаемаадносіны, узаемаадносіны, ўзаемаадносін

estonian
seoseid, omavahelisi, vastastikused seosed, vastastikuseid seoseid, vastastikuseid suhteid

croatian
međusobni, međuodnosi, međusobni odnosi

lithuanian
tarpusavio, tarpusavio ryšius, tarpusavio santykius, tarpusavio ryšiai, tarpusavio santykiai

latvian
mijattiecības, savstarpējām, savstarpējo, savstarpējo saistību, savstarpējo saikni

macedonian
односите, меѓусебните односи, меѓусебни односи, меѓусебни, меѓусебните

romanian
interrelațiile, interrelațiilor, interrelații, a interrelațiilor, interrelatii

slovenian
medsebojna, medsebojne odnose, medsebojnih, medsebojne, medsebojna razmerja

slovak
vzájomné, vzájomnej, vzájomného, vzámomné, vzájomnú

Popularity stats: interrelations

Random words