Word: laevulose

Synonyms: laevulose

fruit sugar, fructose, levulose

Translations: laevulose

spanish
levulosa, la levulosa


german
Lävulose, Fruktose, Fruchtzucker

french
fructose

italian
levulosio, il levulosio

portuguese
levulose

dutch
levulose

russian
левулезу

norwegian
levulose

swedish
levulos, fruktos, utnyttjad fruktos

danish
fructose

czech
levulóza

polish
lewuloza

hungarian
levulózként

turkish
laevüloz

greek
λεβουλόζης, λεβυλόζη, λεβουλόζης που, λεβουλόζη

ukrainian
левулезу

bulgarian
левулоза

belarusian
левулезу

estonian
levuloosiks, levuloosi

croatian
fruktozu

lithuanian
levuliozė

latvian
levulozi

romanian
levuloză, levuloza

slovenian
levuloze, levulozo, levuloza

slovak
levulóza

Random words