Word: macro-instruction

Translations: macro-instruction

spanish
macro, de macro, macro de, macros, la macro


german
macrobefehl, makrobefehl

italian
macro, di macro, macro di, macroistruzione, a macroistruzione

portuguese
macro, de macro, macro de, macro marrom

dutch
macro, de macro

russian
макро-, макросов, макроэкономической

norwegian
makro, makroen

swedish
makroinstruktion, makroinstruktionen, makroinstruktions

finnish
makro, lähikuva, makrotaloudellisen, makron, makrotason

danish
makro, makroen, closeup, macro

czech
makro, macro, makroorganism, makra, makroorganismy

polish
Instrukcja, wskazówki, instrukcji, instrukcje, i wskazówki

hungarian
makro, makró, makroszintű, makrogazdasági, makrót

turkish
Makro, makrosu, makroyu, bir makro

greek
μακρο, μακροοικονομικής, μακροοικονομική, μακροεντολή, μακροεντολών

ukrainian
макро-команд

albanian
makro-, makro, makroekonomik, makroekonomike

bulgarian
макро, макроравнище, макрофинансова, макрос, на макроравнище

belarusian
макра, макро, Астатняе, макра-

estonian
makrokäsk

croatian
makro, makronaredba, macro, makronaredbe, makroekonomske

icelandic
þjóðhagsleg, fjölvi, efnahagslegu, fjölva, Macro

lithuanian
makro, makrolygio, makrokomandas, makroekonomikos, makroekonominės

latvian
makro, makroekonomikas, makroekonomikas līmenī, makroekonomisko, makroekonomisku

macedonian
макро-, макро, макрофинансиска

romanian
macro, macrocomandă, macroeconomic, macroeconomice

slovenian
makro, makrofinančno, makrofinančne, makroekonomsko

slovak
makro, macro

Random words