Word: nitration

Category: nitration

Business & Industrial, Health, Science

Related words: nitration

nitration methyl benzoate, methyl benzoate, benzene nitration, nitration mechanism, nitration of benzene, nitration reaction, aromatic nitration, mechanism of nitration, what is nitration, bromobenzene, nitration of nitrobenzene, nitrobenzene, electrophilic aromatic substitution

Translations: nitration

spanish
nitración, la nitración, de nitración, nitración de, nitruración


german
nitrierung

french
nitratation

italian
nitrazione, nitratazione, di nitrazione, la nitrazione

portuguese
nitração, de nitração, nitra�o, a nitração, nitretação

dutch
nitratie, nitreringsreactie, nitreren, nitrering

russian
нитрование, нитрация, азотирование

norwegian
nitrering, nitreringen

swedish
nitrering, nitreringen, nitreringsprocessen, nitreringssteget, nitrerings

finnish
nitraamalla, nitrauslaatu, nitrauksen, nitraus, nitraus-

danish
nitrering, nitreringen, nitrering med, nitrerings

czech
nitrace, nitrační, nitrací, nitridace, nitraci

polish
nitrowanie, azotowanie

hungarian
nitrálás, nitrálási, nitrálásával, nitrálással, nitrálása

turkish
nitrolama, nitratlanma, nitrolanması, nitrasyon

greek
νίτρωση, νίτρωσης, νιτρώσεως, η νίτρωση, νίτρωση για

ukrainian
нітрація, нітрування

albanian
nitritim, azotizim

bulgarian
нитриране, нитрирането, нитрация, на нитриране

belarusian
нитрование

estonian
nitreerimine, nitreerimise, nitreerimisega

croatian
nitracija, nitriranjem, nitracijom, nitriranje, nitriranja

icelandic
nitursýrlngu, nitursýringu, nitursýringu með

lithuanian
nitrinimas, Nitracja, Nitrowanie, nitrinimo

latvian
nitrēšana

romanian
nitrare, nitrarea, de nitrare, nitrarea în, azotare

slovenian
nitriranje, nitracijo

slovak
nitrácia, nitrácie

Popularity stats: nitration

Most searched by regions

Ohio, Virginia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan

Most searched by cities

New York

Random words