Word: non-numerical

Translations: non-numerical

spanish
no numérica, no numérico, no numéricos, no numéricas


german
nichtnumerisch

french
non numérique, non numériques, celle non numérique, ne est pas numérique

italian
non numerica, non numerico, non numerici

portuguese
não numérica, não numérico

dutch
niet-, niet, zonder

russian
нечисловой, нецифровой, нецифровым, также нецифровой

norwegian
ikke-, ikke, ikke er, uten

swedish
icke, inte, som inte, ej, non

finnish
ei-numeeriset

danish
ikke-, ikke, uden, manglende, uden for

czech
nečíselná, nenumerický

polish
nieliczbowa, nienumeryczne

hungarian
nem numerikus, nem számszerű

turkish
sayısal olmayan, nümerik olmayan

greek
μη, δεν, που δεν, χωρίς, εκτός

ukrainian
нечислової, нечисловой

albanian
jo-, jo, jo të, pa

bulgarian
не-, без, извън, не са, които не

belarusian
нечисловой

estonian
mittearvulisi

croatian
non, ne, bez, nisu, nije

icelandic
ekki, utan, án, sem ekki, ekki eru

lithuanian
ne, nėra, be, kurios nėra

latvian
non-, nav, kas nav, ārpus

macedonian
не-, не, кои не се, не се, не е

romanian
non-, nu

slovenian
nenumerične

slovak
nečíselná, nečíselné

Random words