Word: pi-cell

Translations: pi-cell

spanish
de células, células, de las células, célula, celdas


german
Pi-Zelle

french
cellule pi

italian
pi-, PI

portuguese
-cell, de células, células, de célula, das células

dutch
pi, van pi, pi-

russian
пи-, пи

norwegian
pi, proteasehemmer

swedish
pi, Pl

finnish
pi, pii

danish
pi-

czech
pi-, PI, pí

polish
polaryzator

hungarian
pi, a PI, Pl

turkish
pi, Pl, PE, PG

greek
PI, ΡΙ, πίν, ρί, τα PI

ukrainian
пі-, пі

albanian
pi, IP, të pi, pigrek, fetar

bulgarian
пи-, ПИ, протеазни инхибитори, протеазен инхибитор

belarusian
пі-

estonian
pi, pii

croatian
pi, JU, pl, FI

icelandic
PI, pí, p, próteasahemlum, sem pi

lithuanian
Pi, VšĮ

latvian
pi, pī, ko PI

macedonian
пи, pi, ЈУ, КПУ, и ЈУ

romanian
pi, IP, pen

slovenian
PI

slovak
pi, pri, MI, pocas, ke

Random words