Word: practicability

Translations: practicability

spanish
practicabilidad, factibilidad, viabilidad, la viabilidad, practicidad


german
ausführbarkeit, durchführbarkeit

french
praticabilité, possibilité

italian
praticabilità, fattibilità, viabilità, praticità, realizzabilità

portuguese
praticabilidade, exequibilidade, praticidade, viabilidade

dutch
uitvoerbaarheid, praktische, bruikbaarheid, haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid

russian
осуществимость, проходимость, целесообразность

norwegian
gjennomførbarhet, praktiserbarhet, praktiserbarheten, anvendelighet

swedish
genomförbarhet, praktiska, praktiskt, genomförbar, genomförbarheten

finnish
käytännöllisyys, käytännöllisyyden, käytännöllisyyttä, toteutettavuuden, käyttökelpoisuus

danish
gennemførlighed, praktisk, er praktisk, gennemførligheden, praktisk anvendelig

czech
sjízdnost, schůdnost

polish
wykonalność, realność

hungarian
megvalósíthatóság, kivitelezhetőség, a kivitelezhetőség, megvalósíthatóságot, célszerűség

turkish
pratiklik, uygulanabilirliği, uygulanabilirlik, kullanışlılık, uygulanabilirliğinin

greek
εφικτό, πρακτικότητα, ορθής πρακτικής, πρακτικής εφαρμογής, δυνατότητα ορθής πρακτικής

ukrainian
здійсненність

albanian
zbatueshmëri, Zbatimin, Zbatueshmëria, kalueshmëri

bulgarian
осъществимост, приложимост, изпълнимост, практичност, практичността

belarusian
здзяйсняльнасць, ажыццяўляльнасць, магчымае здзяйсненне, здзяйсненне, ажьшцяўляльнасць

estonian
rakendatavus, praktilisus, otstarbekus, praktilisuse, Teostatavuse

croatian
izvodljivost, PROHODNOST

icelandic
notagildi

lithuanian
įvykdomumas, praktiškumas, įgyvendinamumo, praktiškumą, praktiniu

latvian
praktiskums, praktiskumu, realizējamību, praktiskuma, piemērošana praksē

macedonian
практичност, практично остварлив, практичноста, практичната спроведливост

romanian
aplicabilitate, practicabilitatea, practicabilitate, caracterului practic, practicabilității

slovenian
uporabnost, izvedljivosti, izvedljivost, praktičnosti, praktičnost

slovak
uskutočniteľnosť, realizovateľnosť, uskutočniteľnosti, realizovateľnosti, vykonateľnosť

Popularity stats: practicability

The meaning and "use of": practicability

noun
  • the quality of being practicable; viability.

Random words