Word: refusals

Category: refusals

Law & Government, Health, Reference

Synonyms: refusals

nonacceptance, no, dissent, demurral, negation, turndown, regrets, option, choice, opportunity to purchase, withholding, denial

Translations: refusals

spanish
denegaciones, rechazos, negativas, las negativas, las denegaciones


german
ablehnungen

french
refus, les refus, des refus, de refus, le refus

italian
rifiuti, rifiuto, il rifiuto, dinieghi, i rifiuti

portuguese
recusas, indeferimentos, recusa, as recusas, a recusa

dutch
weigeringen, afwijzingen, weigering, geweigerd, afwijzing

russian
отказы, отказов, отказ, отказы в

norwegian
avslag, avslagene, avvisninger, nektelser

swedish
avslag, vägran, avslagen, avslagsbeslut

finnish
kielteisistä, kieltäytymisten, kielteisistä päätöksistä, epäämiset, epäämisistä

danish
afslag, afvisninger, afslag på, afslagene

czech
odmítnutí, zamítnutých žádostí, zamítnutích, odmítnutích, zamítnutých

polish
odmowy, odmowach, odmów, odmowa, odmowami

hungarian
elutasítás, elutasítások, elutasításról, megtagadott, megtagadások

turkish
ret, red, reddetmiş, reddetmiş bulunmaları, reddetmiĢ bulunmaları

greek
αρνήσεις, αρνήσεων, άρνησης, απορρίψεων, τις αρνήσεις

ukrainian
відмови, відмовлення

albanian
refuzimet, refuzime, refuzimi, rrefuzohet, nëse rrefuzohet

bulgarian
откази, отказите, отказ, отказа, на отказите

belarusian
адмовы

estonian
keeldumised, keeldumiste, keeldumist, keeldumistest, keeldumisest

croatian
odbijanje, odbijanja, se odbijanje, se odbijanje odvija, odbijanje odvija

icelandic
neitanir, synjun, Helstu ástæður neitana, ástæður neitana, að hafna

lithuanian
atsisakymus, atsisakymų, atsisakymai, atsisakymo suteikti, kai atsisakoma

latvian
atteikumi, atteikumiem, atteikumus, atteikumu, atteikums

macedonian
одбивања, одбивањата, Откази, одбивање, на одбивањата

romanian
refuzuri, refuzurile, refuzurilor, de refuz, fost refuzată eliberarea licenței

slovenian
zavrnitve, zavrnitvah, zavrnitev, Odklonitev, zavračanje

slovak
odmietnutie, odmietnutí, odmietnutia, zamietnutie, zamietnutia

Popularity stats: refusals

Random words