Word: rosalie

Category: rosalie

Arts & Entertainment, People & Society, Shopping

Related words: rosalie

twilight rosalie, rosalie hale, rosalie cullen, nikki reed, st rosalie, rosalie in twilight, rosalie from twilight, rosalie and emmett, rosalie breaking dawn, rosalie bradford, rosalie bolin, rosalie garcia, rosalie ruiz, rosalie bay, rosalie rayner, rosalee

Translations: rosalie

spanish
Rosalía, a Rosalie, Rosalie se, de Rosalie


german
Rosalies

french
de Rosalie

italian
Rosalia, di Rosalie

portuguese
Rosalie, de rosalie, rosáalia, a Rosalie

russian
розалия

norwegian
Rosalie, av Rosalie, Kari

finnish
Rosalie, Rosalien

danish
Rosalie, Rosalies, af Rosalie

czech
Rosalie, Rosalie se, Rosalii

polish
Rosalie, Rozalia

hungarian
Rosalie, Rozália, a Rosalie

greek
ροζάλια, Rosalie, Ρόζαλι, τη Ρόζαλι, η Ρόζαλι

ukrainian
Розалі, Розали, Розалія

albanian
Rosalie

bulgarian
Розали, Rosalie, на Розали, Розали се

belarusian
Разалі

estonian
Rosalie

croatian
Rosalie, Rosalie je, je Rosalie

icelandic
Rosalie

lithuanian
Rosalie, Rozali

latvian
Rosalie, Rozālija

macedonian
Розали

romanian
Rosalie, pe Rosalie, Rosalie a, lui Rosalie

slovenian
Rosalie

Popularity stats: rosalie

Most searched by regions

Louisiana, Hawaii, Nebraska, New York, New Jersey

Most searched by cities

New Orleans, New York, Philadelphia, Denver, Seattle

Random words