Word: self-discipline

Category: self-discipline

People & Society, Jobs & Education, Reference

Related words: self-discipline

self-discipline definition, self discipline, what is self-discipline

Synonyms: self-discipline

self-control, restraint, self-restraint, self-command, willpower, purposefulness, strong-mindedness, resolve, moral fiber, doggedness, persistence, determination, grit, self-denial

Translations: self-discipline

spanish
autodisciplina, la autodisciplina, auto disciplina


german
selbstdisziplin, selbstzucht

french
autodiscipline, l'autodiscipline, d'autodiscipline

italian
autodisciplina, l'autodisciplina, di autodisciplina

portuguese
autodisciplina, a autodisciplina

dutch
zelfdiscipline, zelfbeheersing, zelfdiscipline te, van zelfdiscipline

russian
самодисциплина, самодисциплины, самодисциплину, самодисциплиной, самодисциплине

norwegian
selvdisiplin, disiplin, selvdisiplin for

swedish
självdisciplin, självdisciplin för

finnish
itsekuri, itsekuria, itsekurin, itsekurista

danish
selvdisciplin, disciplin, selvjustits

czech
self-, vlastním, s vlastním, vlastní, samostatně výdělečně

polish
samodyscyplina

hungarian
önfegyelem, önfegyelmet, az önfegyelem, önfegyelemmel

turkish
öz, kendini, kendi, kendi kendine, kendinden

greek
αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία, αυτοπειθαρχίας, η αυτοπειθαρχία, την αυτοπειθαρχία

ukrainian
самодисципліна, самоконтроль, самодисципліни

albanian
vetë-, vetë

bulgarian
самодисциплина, самодисциплината, на самодисциплина, себевладение

belarusian
самадысцыпліна

estonian
enesedistsipliini, enesedistsipliin, enesekontroll, enesedistsipliinil

croatian
samodisciplina, samodisciplinu, disciplina

icelandic
sjálfsaga, sjálfsagi

lithuanian
disciplina, savidisciplina, savikontrolės

latvian
pašdisciplīnu, pašdisciplīna

macedonian
самодисциплина, самодисциплината

romanian
auto-disciplina, autodisciplină, autodisciplina, autodisciplinei

slovenian
self-, samozaposlene, samozaposlena, samostojno

slovak
self

Popularity stats: self-discipline

The meaning and "use of": self-discipline

noun
  • the ability to control one's feelings and overcome one's weaknesses; the ability to pursue what one thinks is right despite temptations to abandon it.

Random words