Word: semiautomatics

Translations: semiautomatics

spanish
semiautomáticas, semiautomáticas de


german
halbautomatisch

french
semi-automatiques

italian
semiautomatiche, semiautomatici, armi semiautomatiche, semiautomatici Basculanti

portuguese
semi-automáticas

czech
poloautomaty

slovak
poloautomaty, poloautomatmi, poloautomatické

Random words