Word: stratification

Category: stratification

People & Society, Science, Business & Industrial

Related words: stratification

social stratification, definition stratification, what is stratification, social stratification is, class stratification, risk stratification, gender stratification, sociology stratification, stratification system, stratification theory, system of stratification, definition of stratification, social stratification definition, define stratification, theory of stratification

Synonyms: stratification

social stratification

Translations: stratification

spanish
estratificación, la estratificación, estratificación de, de estratificación, estratificación del


german
schichtung

french
stratégie

italian
stratificazione, la stratificazione, di stratificazione, stratificazione del, stratificazioni

portuguese
estratificação, estratificação de, a estratificação, de estratificação, estratificação do

dutch
laagvorming, stratificatie, gelaagdheid, stratificatiemethode

russian
залегание, расслоение, напластование, расслойка, стратификация, ...

norwegian
lagdeling, stratifisering, lagdel, lagdelingen, utvelgelse

swedish
stratifiering, skiktning, skiktningen, stratifieringen

finnish
kerrostuma, kerrostuminen, kerrostuneisuus, ositus, kerrostumista

danish
lagdeling, stratificering, stratifikation, stratifikationsmetoden, stratificeringen

czech
stratifikace, rozvrstvení, struktura, stratifikační, stratifikaci

polish
rozwarstwienie, warstwowanie, uwarstwienia, stratyfikacja, uwarstwienie

hungarian
rétegeződés, rétegzés, rétegzõdési, rétegződés, rétegződése

turkish
katmanlaşma, tabakalaşma, katlama, tabakalanma, stratifikasyon

greek
στρωμάτωση, διαστρωμάτωση, διαστρωμάτωσης, στρωματοποίηση, τη διαστρωμάτωση

ukrainian
стратифікація, стратификация

albanian
shtresim, stratifikimi, shtresëzim, Shtresimi, shtresimit

bulgarian
стратификация, стратификацията, разслояване, разслоение, стратифициране

belarusian
стратыфікацыя

estonian
kihistumine, kihistumise, kihistumist, stratifitseerimine, kihistusmeetodit

croatian
stratifikacija, slojevitost, raslojavanje, stratifikaciju, raslojavanja

icelandic
lagskipting

lithuanian
antsluoksnis, stratifikacija, stratifikacijos, stratifikavimo, stratifikavimas

latvian
stratifikācija, noslāņošanās, stratifikācijas, stratifikācijai, stratifikāciju

macedonian
стратификација, раслојување, стратификацијата, раслојувањето, раслојување на

romanian
stratificare, stratificarea, stratificării, de stratificare, stratificare a

slovenian
stratifikacija, razslojevanje, razčlenjenost, razslojenost, slojevitost

slovak
stratifikácia, stratifikácie, rozvrstvenia, rozvrstvenia oblasti, stratifikáciu

Popularity stats: stratification

Most searched by regions

West Virginia, Idaho, New Mexico, Wisconsin, Indiana

Most searched by cities

Tucson, Columbus, Boston, Philadelphia, San Diego

Random words