Word: techno-economic

Translations: techno-economic

spanish
tecnoeconómico, tecnoeconómica


german
techno-ökonomische

french
techno, la techno, technico, de techno

italian
tecnico-economica

portuguese
técnico-econômica, tecnoeconômica, tecnoeconômico

dutch
technisch-economische

russian
технико-экономические

norwegian
techno, tekno

swedish
teknisk-ekonomisk, teknisk och ekonomisk

finnish
teknis, techno, tekno, teknoa

danish
teknisk-økonomisk, tekniske og økonomiske, teknologiske og økonomiske

czech
technicko-hospodářský, THP

polish
techniczno-ekonomiczny

hungarian
műszaki-gazdasági

turkish
tekno, techno, bir tekno

greek
τεχνο, techno, τεχνικο, τέκνο, τεχνικοοικονομική

ukrainian
техніко-економічні

albanian
tekno-, techno, techno-

bulgarian
технико-икономически

belarusian
тэхніка-

estonian
tehnoloogilis-majandusliku, tehnomajanduslike, tehnomajanduslik, tehnilisi ja majanduslikke

croatian
tehno, Techno, je techno, techna, i techno

icelandic
tækni, Techno, teknó

lithuanian
technologinius ir ekonominius

latvian
tehniski, tehniskus un, tehno, tehniska un

macedonian
техно-, техно

romanian
tehnico-economice, tehnic și economic, tehnic și economic poate

slovenian
tehnično-ekonomsko

slovak
technicko, technicko-, technickú, technickú a

Random words