Word: triennially

Translations: triennially

spanish
cada tres años, trienalmente, trienal


german
dreijährige

french
tous les trois ans, les trois ans, triennale

italian
ogni tre anni

portuguese
trienalmente, cada três anos, a cada três anos, três em três anos, trienal

dutch
driejaarlijks, de drie jaar, om de drie jaar

russian
раз в три года, трехгодичной, на трехгодичной, трехгодичной основе, раз в три

swedish
Vart tredje år

finnish
kolmas vuosi, joka kolmas vuosi

danish
hvert tredje år, Hvert tredje

czech
jednou za tři roky, každé tři roky

polish
trzy lata, na trzy lata, co trzy lata

hungarian
háromévente, háromévenként

turkish
üç yılda bir, üç yılda, yılda bir

greek
ανά τριετία

ukrainian
раз на три роки, кожні три роки

bulgarian
веднъж на три години, на три години

belarusian
раз у, раз на, разоў у, разоў на, якраз у

estonian
igal kolmandal, iga kolme aasta järel, igal kolmandal aastal, iga kolme aasta, kolme aasta järel

croatian
trogodišnjim ciklusima, u trogodišnjim ciklusima, je u trogodišnjim ciklusima, svake treće, svake treće godine

lithuanian
kas treji metai, Kas trejus metus, Kas trejus, trejų metų tyrimui, kas treji

latvian
Ik pēc trim gadiem, trīs gadu rezultātos

romanian
trienal

slovenian
triletno, V triletnem, triletnem, triletnem obdobju, V triletnem obdobju

slovak
raz, jednou, jedenkrát, jedným, raz za

Random words