Word: uncultivable

Translations: uncultivable

spanish
incultivable, no cultivable, incultivables, cultivables, no cultivables


german
kultivierbaren, unkultivierbar, unfruchtbaren, kultivierbar, unkultivierbaren

french
inexploitable

italian
incoltivabili, incoltivabile

portuguese
incultivável, inculto, cultivável, incultiváveis, não cultivável

russian
бесплодная

norwegian
udyrkbar

danish
dyrkbare

czech
nekultivovatelná

turkish
İşlenen, ekilmeyen

ukrainian
безплідна, безглузда, марна, неплідна

belarusian
бясплодная, няплодная, бясплённая

lithuanian
nesidaugina, pasėliai visai nesidaugina, visai nesidaugina

slovak
nekultivovatelná

Random words