Word: water-supply

Translations: water-supply

spanish
de abastecimiento de agua, de suministro de agua, suministro de agua, abastecimiento de agua, el abastecimiento de agua


german
Wasserversorgung, Wasserversorgungs, Wasserzufuhr, der Wasserversorgung

french
d'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en eau, approvisionnement en eau, alimentation en eau, d'alimentation en eau

italian
approvvigionamento idrico, di approvvigionamento idrico, la fornitura di acqua, fornitura di acqua, d'approvvigionamento idrico

portuguese
de abastecimento de água, abastecimento de água, de fornecimento de água, abastecimento com água

dutch
water voorraad, watervoorziening, de watervoorziening, watertoevoer, watervoorzieningsproject

russian
водоснабжение, водопровод

norwegian
vannforsyning, vannforsynings, vannforsyning anlegg, Vannforsyningen

swedish
vattenförsörjning, vattenförsörjnings, vatten-, vattentillförsel

finnish
vesihuolto, vesihuollon, vedensiirtoasema, Vesihuoltojärjestelmien, vesihuoltolaitteisto

danish
vandforsyningsanlæg, vandforsyningssystem, vandforsyning, vandforsyningssystemet, vandværket

czech
vodovod, zásobování vodou, vodovodní síť, vodovodní, vodárenská

polish
wodociągowy, wodociąg, wodociągowa, wodociągi, wodociągowej

hungarian
vízellátás, Vízellátási, vízellátó, vízszolgáltató, a vízszolgáltató

turkish
Su, suyu, suda, suyun

greek
ύδρευσης, υδροδότησης, παροχής νερού, υδροδότηση, διανομής ύδατος

ukrainian
водопостачання, водостічні, водоснабжение

albanian
furnizimit me ujë, ujësjellës, e furnizimit me ujë, ujësjellësit, Ujesjellesi

bulgarian
водоснабдяване, водоснабдителна, водопроводна, водоснабдяването, водоснабдителни

belarusian
водазабеспячэнне, водазабесьпячэньне

estonian
Veevarustuse, Veevarustus, Veevarustus-, toodetava vee

croatian
vodoopskrbni, Vodovod, vodoopskrba, snabdij vodom

icelandic
vatn, vatni, vatnið, vatns

lithuanian
vandens, vandenyje, vandeniui, vandeniu, vandentiekis

latvian
ūdensapgāde, ūdens, ūdensapgādes, ūdensvads, ūdensapgādei

macedonian
водоснабдување, водоводна, за водоснабдување, снабдувањето со вода, водоснабдителен

romanian
de alimentare cu apă, alimentarea cu apă, alimentare cu apă, alimentare cu apa, hidroalimentare

slovenian
za oskrbo z vodo, oskrbo z vodo, oskrbo z vodo z

slovak
vodovod

Random words