Mbrojtës in english

Translation: mbrojtës, Dictionary: albanian » english

defender, protector
mbrojtës in english

Additional translations

protector, protective, defender, patron, guardian

Related words

Synonyms & Translations

protective
 • mbrojtës
 • ruajtës
 • proteksionist

patron
 • mbrojtës

apologetic
 • shfajësues
 • që lyp ndjesë
 • mbrojtës

apologetical
 • shfajësues
 • që lyp ndjesë
 • mbrojtës

vindicatory
 • mbrojtës

tutelar
 • kujdesës
 • mbrojtës

Translations

mbretëreshë in english - queen, the queen, a queen, her queen
mbroj in english - protect, defend, plead, assert, shield
mbrëmje in english - evening, night, eventide, even, the evening, eve, ...
mbrójtje in english - protection, defense, security, advocacy, safeguard, defence

Random words


Mbrojtës in english - Dictionary: albanian » english
Translations: defender, protector, protector, protective, defender, patron, guardian