Въртя на английски език

Превод: въртя, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
turn, twiddle, swing, wiggle, rotate
Въртя на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: въртя

wag
 • клатя
 • махам
 • поклащам
 • въртя
move
 • действувам
 • премествам
 • местя се
 • помествам
 • движа
 • въртя
roll
 • търкалям
 • валям
 • навивам
 • свивам
 • запрятам
 • въртя
spin
 • преда
 • плета
 • въртя
 • замайвам
 • изработвам
 • извъртявам
sway
 • люлея
 • поклащам
 • поклащам се
 • полюлявам се
 • люлея се
 • въртя
turn
 • въртя
 • предавам красива форма на
 • повъртявам
 • завъртам
 • обръщам се
 • обръщам
wind
 • вия се
 • извивам се
 • лъкатуша
 • навивам
 • увивам
 • въртя
swing
 • люлея
 • люлея се
 • полюлявам се
 • люшкам
 • клатушкам
 • въртя
manage
 • работя с
 • управлявам
 • водя
 • въртя
 • гледам
 • надзиравам
rotate
 • въртя
 • редувам
switch
 • бия с пръчка
 • шибам
 • въртя
 • завъртам
 • махам
 • замахвам
trifle
 • въртя
 • пипам
 • отнасям се несериозно
 • отнасям се пренебрежително
wiggle
 • мърдам
 • въртя
 • шавам
revolve
 • въртя
 • връщам се периодически
 • обмислям
 • обсъждам
twiddle
 • въртя
 • въртя с пръсти
roll about
 • забавлявам се
 • въртя
toss about
 • въртя
 • подхвърлям
 • подмятаме си
 • хвърлям
wheel about
 • въртя
 • променям мнението си
 • променям тактиката си
 • обръщам се на 180 градуса

Свързани думи: въртя

въртящ момент, въртя синоним, въртя се в омагьосан кръг, въртя се на пета, въртя се в омагьосан кръг значение, въртя езиков речник английски, въртя на английски език

Преводи

 • въоръжение на английски език - armament, weaponry, military equipment, weapons, arms
 • въпиющия на английски език - flagrant
 • въстаник на английски език - rebel, insurrectionist, reb, insurgent, a revolutionary
 • въстания на английски език - rising, insurrection, uprising, revolt, rebellion, uprisings, insurrections, ...
Случайни думи
Въртя на английски език - Речник: български » английски
Преводи: turn, twiddle, swing, wiggle, rotate