Еластичност на английски език

Превод: еластичност, Речник: български » английски

snap, elasticity
еластичност на английски език

Допълнителни преводи

elasticity, ductility, springiness, resilience, tension

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

elasticity
 • еластичност
 • гъвкавост
 • тоничност

resilience
 • гъвкавост
 • еластичност
 • подвижност
 • жилавост
 • якост
 • пъргавост

bounce
 • изплющяване
 • подскачане
 • скок
 • подскок
 • еластичност
 • безсрамие

ductility
 • пластичност
 • еластичност
 • ковкост
 • податливост

give
 • еластичност
 • гъвкавост
 • размяна на опит

resiliency
 • гъвкавост
 • еластичност
 • жилавост
 • подвижност
 • якост
 • пъргавост

spring
 • пружина
 • пролет
 • извор
 • източник
 • скок
 • еластичност

springiness
 • еластичност
 • пъргавост

pliability
 • гъвкавост
 • еластичност
 • податливост
 • пластичност
 • разтегливост
 • ковкост

tension
 • напрежение
 • опъване
 • обтягане
 • разтягане
 • изпънатост
 • еластичност

stretch
 • разтягане
 • протежение
 • еластичност
 • удължаване
 • разпереност
 • разтег

contractility
 • еластичност
 • свиваемост

deflection
 • отклонение
 • пречупване
 • извиване
 • еластичност

deflexion
 • отклонение
 • пречупване
 • извиване
 • еластичност

Свързани думи

еластичност езиков речник английски, еластичност на търсенето от цената, еластичност на пазара, еластичност на кръвоносните съдове, еластичност на цената, еластичност на търсене, еластичност на английски език

Преводи

експроприиране на английски език - expropriation, expropriations, expropriating, the expropriation, expro- priation
екстракция на английски език - extraction, the extraction, extracted, extract, extracting
електролиза на английски език - electrolysis, electrolysis industry, the electrolysis, electrolytic, of electrolysis
електролит на английски език - electrolyte, an electrolyte, the electrolyte, electrolytes
кадмий на английски език - cadmium, of cadmium, cd

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Еластичност на английски език - Речник: български » английски
Преводи: snap, elasticity, elasticity, ductility, springiness, resilience, tension