Запрещение на английски език

Превод: запрещение, Речник: български » английски

proscription, ban, interdict
запрещение на английски език

Допълнителни преводи: запрещение

interdict, injunction, prohibition, guardianship, judicial disability

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: запрещение

injunction
 • разпореждане
 • заповед
 • съдебно разпореждане
 • предписание
 • запрещение

interdict
 • запрещение
 • забрана
 • възбрана
 • отлъчване

prohibition
 • забрана
 • запрещение
 • сух режим

taboo
 • табу
 • неприкосновен предмет
 • запрещение
 • остракизъм
 • нещо забранено да се върши
 • нещо недопустимо да се върши

veto
 • вето
 • право на вето
 • забрана
 • запрещение
 • отхвърляне

proscription
 • отричане
 • отхвърляне
 • забрана
 • запрещение
 • забраняване
 • обявяване извън законите

stop
 • ограничител
 • спирка
 • стоп
 • спиране
 • край
 • запрещение

Свързани думи: запрещение

запрещение езиков речник английски, запрещение ну погоди, запрещение превод, запрещение определение, запрещение дискриминации в сфере труда, запрещение агрессии рассматривается в рамках принципа, запрещение на английски език

Преводи

запор на английски език - attachment, seizure, preservation, distraint, garnishment, constipation
запояване на английски език - soldering, welding, brazing, the soldering, solder, sealing
заработен на английски език - earned, earnings
зародиш на английски език - germ, embryo, seed, fetus, bud, foetus
охват на английски език - ohvat, coverage

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Запрещение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: proscription, ban, interdict, interdict, injunction, prohibition, guardianship, judicial disability