Запрещение на английски език

Превод: запрещение, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
proscription, ban, interdict, injunction, prohibition, guardianship, judicial disability
Запрещение на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: запрещение

stop
 • ограничител
 • спирка
 • стоп
 • спиране
 • край
 • запрещение
veto
 • вето
 • право на вето
 • забрана
 • запрещение
 • отхвърляне
taboo
 • табу
 • неприкосновен предмет
 • запрещение
 • остракизъм
 • нещо забранено да се върши
 • нещо недопустимо да се върши
interdict
 • запрещение
 • забрана
 • възбрана
 • отлъчване
injunction
 • разпореждане
 • заповед
 • съдебно разпореждане
 • предписание
 • запрещение
prohibition
 • забрана
 • запрещение
 • сух режим
proscription
 • отричане
 • отхвърляне
 • забрана
 • запрещение
 • забраняване
 • обявяване извън законите

Свързани думи: запрещение

запрещение ну погоди, запрещение превод, запрещение определение, запрещение дискриминации в сфере труда, запрещение агрессии рассматривается в рамках принципа, запрещение езиков речник английски, запрещение на английски език

Преводи

 • запор на английски език - constipation, attachment, seizure, Preservation, distraint, garnishment
 • запояване на английски език - sealing, soldering, welding, brazing, the soldering, solder
 • заработен на английски език - earnings, earned
 • зародиш на английски език - foetus, germ, embryo, seed, fetus, bud
Случайни думи
Запрещение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: proscription, ban, interdict, injunction, prohibition, guardianship, judicial disability