Излишество на английски език

Превод: излишество, Речник: български » английски

superfluity, surfeit
излишество на английски език

Допълнителни преводи: излишество

redundancy, plethora, surfeit, superfluity, excess

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: излишество

redundancy
 • излишък
 • претрупаност
 • редунтантност
 • излишество
 • многословие
 • плеоназъм

plethora
 • плетора
 • пълнокръвие
 • излишество
 • преситеност

surfeit
 • излишество
 • втръсване
 • прекаленост

superfluity
 • изобилие
 • излишество
 • изобилност
 • излишък
 • разточителство

redundance
 • излишък
 • излишество
 • претрупаност
 • многословие
 • плеоназъм
 • редунтантност

Свързани думи: излишество

излишество езиков речник английски, излишество в религии, излишество в исламе, излишество синоним, излишество способ образования, излишество антоним, излишество на английски език

Преводи

блондинка на английски език - blonde, blond, a blonde, the blonde
изкуство на английски език - art, arts, an art, the art, workmanship
излагане на английски език - display, statement, exposure, exposure to, exposing
излишния на английски език - excess, surplus, the excess, unnecessary, any excess, over
излишък на английски език - surplus, excess, redundancy, an excess, a surplus

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Излишество на английски език - Речник: български » английски
Преводи: superfluity, surfeit, redundancy, plethora, surfeit, superfluity, excess