Изложение на английски език

Превод: изложение, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
recital, exhibition, exposure, fair, exposition, statement
Изложение на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: изложение

fair
 • панаир
 • изложение
 • нещо хубаво
 • нещо честно
 • красавица
showing
 • представяне
 • показване
 • изложение
 • доказателство
exposure
 • изложение
 • експонация
 • подлагане
 • изоставяне
 • разобличаване
 • оголване на пластовете
memorial
 • паметник
 • писмен паметник
 • празник
 • обичай
 • записка
 • изложение
position
 • позиция
 • положение
 • състояние
 • местоположение
 • място
 • изложение
prospect
 • перспектива
 • изглед
 • гледка
 • пейзаж
 • изложение
 • неексплоатиран участък
relation
 • връзка
 • отношение
 • зависимост
 • родство
 • роднина
 • изложение
exhibition
 • изложба
 • изложение
 • показване
 • показ
 • проявление
 • проява
exposition
 • изложение
 • изложба
 • обяснение
 • тълкуване
 • експонация
 • осветяване
presentment
 • обрисовка
 • изложение
 • изпълнение на роля
representation
 • представителство
 • представяне
 • изображение
 • изобразяване
 • образ
 • изложение

Свързани думи: изложение

изложение зелени дни, изложение в ндк, изложение търговище 2014, изложение хемус 2014, изложение на цветя 2014, изложение езиков речник английски, изложение на английски език

Преводи

 • излияние на английски език - drubbing, effusion, gush, outflow, outpouring, an outpouring
 • изложба на английски език - showing, display, exhibit, exhibition, show, exposition, an exhibition
 • излъчване на английски език - radiation, emission, irradiance, irradiation, broadcasting
 • изменение на английски език - change, permutation, alteration, amendment, variation, amending
Случайни думи
Изложение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: recital, exhibition, exposure, fair, exposition, statement