Компенсация на английски език

Превод: компенсация, Речник: български » английски

remediation, remedy, redress
компенсация на английски език

Допълнителни преводи: компенсация

compensation, offset, indemnity, compensate, the compensation

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: компенсация

compensation
 • обезщетение
 • компенсация
 • възнаграждение
 • балансиране
 • плащане

offset
 • офсет
 • изместване
 • издънка
 • вейка
 • гранка
 • компенсация

amends
 • удовлетворение
 • обезщетение
 • компенсация

atonement
 • изкупление
 • изкупване
 • компенсация
 • сдобряване

requital
 • възмездие
 • отплата
 • наказание
 • награда
 • компенсация

indemnification
 • обезщетение
 • обезщетяване
 • компенсация
 • осигуряване
 • предпазване
 • застраховане

indemnity
 • обезщетение
 • компенсация
 • освобождаване от отговорност
 • обезщетеност
 • осигуреност
 • контрибуция

pay
 • заплащане
 • плащане
 • възнаграждение
 • заплата
 • надница
 • компенсация

recompense
 • отплата
 • компенсация
 • обезщетение

recoupment
 • компенсация
 • обезщетение

reprisal
 • репресивна мярка
 • компенсация

restitution
 • възстановяване
 • възвръщане
 • компенсация
 • възмездие

set-off
 • украшение
 • украса
 • компенсация
 • противовес
 • контраст
 • насрещен иск

Свързани думи: компенсация

компенсация езиков речник английски, компенсация на вини, компенсация при съкращение, компенсация при пенсиониране, компенсация на извънреден труд, компенсация за работа на национален празник, компенсация на английски език

Преводи

вставка на английски език - insertions, input prompt, insert mode, insert editing modes, and insert editing modes, gusset, insert
компас на английски език - compass, a compass, the compass
компендиум на английски език - compendium, a compendium, compendium &
компетенция на английски език - competence, competency, reference, capacity, scope, cognizance
компилатор на английски език - compiler, c compiler, the compiler, a compiler, complier

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Компенсация на английски език - Речник: български » английски
Преводи: remediation, remedy, redress, compensation, offset, indemnity, compensate, the compensation