Одобрение на английски език

Превод: одобрение, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
approbation, acclamation, approval, blessing, authorization, acceptance, the approval
Одобрение на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: одобрение

OK
 • одобряване
 • одобрение
fiat
 • съгласие
 • одобрение
 • разрешение
okay
 • одобрение
acclaim
 • възторжен вик
 • одобрение
 • приветствие
 • акламация
passing
 • преминаване
 • минаване
 • изчезване
 • отмиране
 • смърт
 • одобрение
plaudit
 • ръкопляскане
 • аплодисменти
 • хвалебствие
 • одобрение
accolade
 • похвала
 • висока награда
 • аколада
 • обредно докосване със сабя
 • одобрение
approval
 • одобрение
 • съгласие
sanction
 • санкция
 • разрешение
 • ратификация
 • ратифициране
 • одобрение
 • подтик
thumbs up
 • одобрение
 • жест за одобрение
acceptance
 • приемане
 • одобрение
 • получаване
 • благосклонен прием
 • общоприето значение на дума
 • акцептиране
imprimatur
 • разрешение за печатане
 • санкция
 • одобрение
approbation
 • одобрение
 • санкция
confirmation
 • потвърждаване
 • утвърждаване
 • одобрение
 • конфирмация
 • санкциониране
authorization
 • упълномощаване
 • одобрение
 • право
 • власт
 • санкция
 • потвърждение

Свързани думи: одобрение

одобрение и мотивация за предпазване от неуспех, одобрение значение, удобрение одобрение, одобрение за кредит, одобрение синоним, одобрение езиков речник английски, одобрение на английски език

Преводи

 • одеяние на английски език - vestment, vesture, habiliment, attire, garb, raiment, guise
 • оди на английски език - audit, odes, ods, riods
 • одобрят на английски език - nourish, approve, approved, approve the, endorse, approving
 • одумка на английски език - wheeze, odumka
Случайни думи
Одобрение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: approbation, acclamation, approval, blessing, authorization, acceptance, the approval