Одобрение на английски език

Превод: одобрение, Речник: български » английски

approbation, acclamation, approval, blessing
одобрение на английски език

Допълнителни преводи: одобрение

approval, authorization, acceptance, the approval

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: одобрение

approval
 • одобрение
 • съгласие

authorization
 • упълномощаване
 • одобрение
 • право
 • власт
 • санкция
 • потвърждение

OK
 • одобряване
 • одобрение

approbation
 • одобрение
 • санкция

sanction
 • санкция
 • разрешение
 • ратификация
 • ратифициране
 • одобрение
 • подтик

confirmation
 • потвърждаване
 • утвърждаване
 • одобрение
 • конфирмация
 • санкциониране

acceptance
 • приемане
 • одобрение
 • получаване
 • благосклонен прием
 • общоприето значение на дума
 • акцептиране

acclaim
 • възторжен вик
 • одобрение
 • приветствие
 • акламация

accolade
 • похвала
 • висока награда
 • аколада
 • обредно докосване със сабя
 • одобрение

okay
 • одобрение

plaudit
 • ръкопляскане
 • аплодисменти
 • хвалебствие
 • одобрение

thumbs up
 • одобрение
 • жест за одобрение

fiat
 • съгласие
 • одобрение
 • разрешение

imprimatur
 • разрешение за печатане
 • санкция
 • одобрение

passing
 • преминаване
 • минаване
 • изчезване
 • отмиране
 • смърт
 • одобрение

Свързани думи: одобрение

одобрение езиков речник английски, одобрение и мотивация за предпазване от неуспех, одобрение значение, удобрение одобрение, одобрение за кредит, одобрение синоним, одобрение на английски език

Преводи

кринолин на английски език - crinoline, pannier, hoopskirt, the crinoline
одеяние на английски език - attire, garb, vesture, raiment, guise, vestment, habiliment
оди на английски език - odes, ods, riods, audit
одобрят на английски език - approve, approved, approve the, endorse, approving, nourish
одумка на английски език - odumka, wheeze

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Одобрение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: approbation, acclamation, approval, blessing, approval, authorization, acceptance, the approval