Описание на английски език

Превод: описание, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
exposition, description, anticipation, a description, description of, descriptions
Описание на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: описание

account
 • сметка
 • отчет
 • баланс
 • полза
 • изгода
 • описание
depiction
 • изобразяване
 • изображение
 • рисуване
 • рисунка
 • обрисуване
 • описание
narration
 • разказ
 • повествование
 • разказване
 • описване
 • описание
narrative
 • разказ
 • повествование
 • описание
portrayal
 • изобразяване
 • рисуване
 • описание
 • обрисуване
 • изпълнение на роля
delineation
 • очертаване
 • очертание
 • скициране
 • скица
 • обрисуване
 • описание
description
 • описание
 • изображение
 • вид
 • сорт
 • описване
 • чертане
portraiture
 • портрет
 • портретна живопис
 • описание
 • обрисовка

Свързани думи: описание

описание на мама, описание на кълвач, описание на хотел, описание на човек, описание на кокиче, описание езиков речник английски, описание на английски език

Преводи

 • оперение на английски език - feathering, plumage, feathers, feather, feathered
 • опила на английски език - spire, drunken, drunk, drunken with, drunk with
 • опитвам на английски език - attempt, assay, seek, essay, try, trying, I try
 • опознавания на английски език - identification, reconnaissance
Случайни думи
Описание на английски език - Речник: български » английски
Преводи: exposition, description, anticipation, a description, description of, descriptions