Отклонение на английски език

Превод: отклонение, Речник: български » английски

deviation, deflection
отклонение на английски език

Допълнителни преводи

deviation, diversion, variation, bias, detour

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

deviation
 • отклонение
 • девиация
 • уклон
 • отклонение от уговорения рейс
 • отвод

bias
 • отклонение
 • наклон
 • склонност
 • предразсъдък
 • смесване

variation
 • отклонение
 • вариация
 • промяна
 • изменение
 • вариант
 • разлика

diversion
 • отклоняване
 • отклонение
 • диверсия
 • отвеждане
 • отвличане на вниманието
 • отмора

deflection
 • отклонение
 • пречупване
 • извиване
 • еластичност

drift
 • дрейф
 • отклонение
 • течение
 • бавно течение
 • морско течение
 • речно течение

divergence
 • дивергенция
 • отклонение
 • разклоняване

digression
 • отклонение
 • отстъпление
 • дигресия
 • ъглово разстояние

deflexion
 • отклонение
 • пречупване
 • извиване
 • еластичност

declination
 • деклинация
 • отклонение
 • наклоняване
 • упадък
 • отказ

divergency
 • дивергенция
 • разклоняване
 • отклонение

detour
 • отклонение
 • обход

swerve
 • отклонение

aberration
 • аберация
 • отклонение
 • отклоняване
 • нарушение
 • временно загубване на паметта
 • анормалност

excursion
 • екскурзия
 • отклонение
 • излет
 • поход
 • група туристи
 • отстъпление

ramification
 • разклонение
 • поделение
 • отклонение
 • подразделение
 • последица
 • усложнение

turnout
 • коловоз за разминаване
 • публика
 • посетители
 • гласували избиратели
 • излезли на стачка работници
 • отклонение

shunt
 • шунт
 • маневра
 • стрелка
 • отклонение
 • прекарване на запасен коловоз
 • катастрофа

derivation
 • деривация
 • произход
 • произхождение
 • получаване
 • добиване
 • отклонение

inflection
 • флексия
 • интонация
 • окончание
 • свиване
 • прегъване
 • отклонение

inflexion
 • интонация
 • прегъване
 • свиване
 • наклон
 • флексия
 • отклонение

lapse
 • пропуск
 • малка грешка
 • грешка
 • лапсус
 • отклонение
 • падение

Свързани думи

отклонение езиков речник английски, отклонение филм, отклонение от данъчно облагане, отклонение синоним, отклонение блага димитрова pdf, отклонение от нормалния строеж на организма, отклонение на английски език

Преводи

отечество на английски език - homeland, fatherland, motherland, a homeland, native land
отказ на английски език - refusal, denial, rejection, surrender, abandonment, disclaimer
откос на английски език - bevel, swath, slope, windrow, cant, escarpment
отлив на английски език - reflux, ebb, outflow, low tide, an outflow
язва на английски език - ulcer, ulcers, ulceration, plague, an ulcer, canker

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Отклонение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: deviation, deflection, deviation, diversion, variation, bias, detour