Отклонение на английски език

Превод: отклонение, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
deviation, deflection, diversion, variation, bias, detour
Отклонение на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: отклонение

bias
 • отклонение
 • наклон
 • склонност
 • предразсъдък
 • смесване
drift
 • дрейф
 • отклонение
 • течение
 • бавно течение
 • морско течение
 • речно течение
lapse
 • пропуск
 • малка грешка
 • грешка
 • лапсус
 • отклонение
 • падение
shunt
 • шунт
 • маневра
 • стрелка
 • отклонение
 • прекарване на запасен коловоз
 • катастрофа
detour
 • отклонение
 • обход
swerve
 • отклонение
turnout
 • коловоз за разминаване
 • публика
 • посетители
 • гласували избиратели
 • излезли на стачка работници
 • отклонение
deflexion
 • отклонение
 • пречупване
 • извиване
 • еластичност
deviation
 • отклонение
 • девиация
 • уклон
 • отклонение от уговорения рейс
 • отвод
diversion
 • отклоняване
 • отклонение
 • диверсия
 • отвеждане
 • отвличане на вниманието
 • отмора
excursion
 • екскурзия
 • отклонение
 • излет
 • поход
 • група туристи
 • отстъпление
inflexion
 • интонация
 • прегъване
 • свиване
 • наклон
 • флексия
 • отклонение
variation
 • отклонение
 • вариация
 • промяна
 • изменение
 • вариант
 • разлика
aberration
 • аберация
 • отклонение
 • отклоняване
 • нарушение
 • временно загубване на паметта
 • анормалност
deflection
 • отклонение
 • пречупване
 • извиване
 • еластичност
derivation
 • деривация
 • произход
 • произхождение
 • получаване
 • добиване
 • отклонение
digression
 • отклонение
 • отстъпление
 • дигресия
 • ъглово разстояние
divergence
 • дивергенция
 • отклонение
 • разклоняване
divergency
 • дивергенция
 • разклоняване
 • отклонение
inflection
 • флексия
 • интонация
 • окончание
 • свиване
 • прегъване
 • отклонение
declination
 • деклинация
 • отклонение
 • наклоняване
 • упадък
 • отказ
ramification
 • разклонение
 • поделение
 • отклонение
 • подразделение
 • последица
 • усложнение

Свързани думи: отклонение

отклонение филм, отклонение от данъчно облагане, отклонение синоним, отклонение блага димитрова pdf, отклонение от нормалния строеж на организма, отклонение езиков речник английски, отклонение на английски език

Преводи

 • отечество на английски език - fatherland, homeland, motherland, a homeland, native land
 • отказ на английски език - refusal, disclaimer, denial, rejection, surrender, abandonment
 • откос на английски език - escarpment, bevel, swath, slope, windrow, cant
 • отлив на английски език - ebb, reflux, outflow, low tide, an outflow
Случайни думи
Отклонение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: deviation, deflection, diversion, variation, bias, detour