Подразделение на английски език

Превод: подразделение, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
subdivision, section, partition, division, unit
Подразделение на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: подразделение

section
 • раздел
 • секция
 • част
 • участък
 • сечение
 • подразделение
partition
 • дял
 • разделяне
 • преграда
 • деление
 • разчленение
 • подразделение
subspecies
 • подвид
 • подразделение
subdivision
 • подразделение
 • подразделяне
 • подотдел
ramification
 • разклонение
 • поделение
 • отклонение
 • подразделение
 • последица
 • усложнение

Свързани думи: подразделение

подразделение алфа, подразделение сигма, подразделение синоним, подразделение ввс, подразделение альфа, подразделение езиков речник английски, подразделение на английски език

Преводи

 • подпруга на английски език - girth, surcingle, saddle girth
 • подражание на английски език - emulation, imitation, role, follow, role model, imitate
 • подрязва на английски език - garter, trimmed, trim, trimming, podryazva, pruning
 • подслон на английски език - refuge, sanctuary, shelter, housing, accommodation, a shelter
Случайни думи
Подразделение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: subdivision, section, partition, division, unit