Предмет на английски език

Превод: предмет, Речник: български » английски

topic, theme, subject, object
предмет на английски език

Допълнителни преводи: предмет

subject, object, article, the subject, subject to

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: предмет

subject
 • предмет
 • тема
 • субект
 • гражданин
 • подлог
 • сюжет

object
 • обект
 • предмет
 • цел
 • вещ
 • намерение
 • значение

article
 • член
 • статия
 • предмет
 • артикул
 • точка
 • параграф

subject-matter
 • тема
 • въпрос
 • предмет

thing
 • нещо
 • предмет
 • вещ
 • работа
 • постъпка
 • въпрос

Свързани думи: предмет

предмет езиков речник английски, предмет на дейност на еоод, предмет на счетоводството, предмет на договора, предмет на дейност, предмет на дейност на ет, предмет на английски език

Преводи

берекет на английски език - fertility, prosperity, harvest, fruitfulness, rich harvest, migration
предлог на английски език - preposition, pretext, excuse, pretense, plea, cover-up
предложение на английски език - proposal, motion, offer, a proposal, proposal from, sentence, suggestion, proffer, ...
предназначение на английски език - purpose, designation, destination, function, intended
предписание на английски език - prescription, precept, a prescription, prescribed, injunction, prescript, dictate

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Предмет на английски език - Речник: български » английски
Преводи: topic, theme, subject, object, subject, object, article, the subject, subject to