Препятствие на английски език

Превод: препятствие, Речник: български » английски

balk, encumbrance, barrier, baulk
препятствие на английски език

Допълнителни преводи: препятствие

obstacle, hurdle, obstruction, barrier, hamper

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: препятствие

obstacle
 • пречка
 • препятствие
 • спънка

obstruction
 • препятствие
 • обструкция
 • запушване
 • преграждане
 • запречване
 • препречване

hurdle
 • препятствие
 • пречка
 • преграда
 • леса
 • плет
 • трудност

barrier
 • бариера
 • препятствие
 • застава
 • ограничение

stop
 • ограничител
 • спирка
 • стоп
 • спиране
 • край
 • препятствие

contrariety
 • противоречие
 • препятствие

hamper
 • препятствие
 • препречване
 • тежък багаж
 • кошница с капак

interference
 • намеса
 • смущения
 • интерференция
 • вмешателство
 • препятствие
 • спънка

dike
 • дига
 • насип
 • бент
 • препятствие
 • ров
 • отводнителен канал

hedge
 • жив плет
 • плет
 • преграда
 • препятствие

fence
 • ограда
 • стобор
 • препятствие
 • фехтовка
 • плет

jump
 • скок
 • прескачане
 • подскачане
 • височина на скок
 • дължина на скок
 • препятствие

Свързани думи: препятствие

препятствие езиков речник английски, препятствие синоним, препятствие перевод на английский, препятствие english, препятствие пдд, препятствие или препятствие, препятствие на английски език

Преводи

преобразователя на английски език - converter, transducer, the converter, transformer
препоръка на английски език - recommendation, testimonial, reference, a recommendation, recommendation from
преработване на английски език - recast, processing, recasting, treatment, revision
преработка на английски език - processing, treatment, revision, processed, process
тридесет на английски език - thirty, the thirty

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Препятствие на английски език - Речник: български » английски
Преводи: balk, encumbrance, barrier, baulk, obstacle, hurdle, obstruction, barrier, hamper