Слаб на английски език

Превод: слаб, Речник: български » английски

weak
слаб на английски език

Допълнителни преводи

weak, slight, low, thin, poor

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

weak
 • слаб
 • отпаднал
 • неустойчив
 • нетраен
 • чуплив
 • мек

low
 • нисък
 • вулгарен
 • тих
 • слаб
 • отпаднал
 • унил

light
 • светъл
 • лек
 • слаб
 • добре осветен
 • подвижен
 • малък

poor
 • беден
 • беден
 • лош
 • слаб
 • нуждаещ се
 • недоброкачествен

slim
 • тънък
 • строен
 • слаб
 • долнокачествен
 • малък
 • недостатъчен

slight
 • лек
 • слаб
 • малък
 • тънък
 • крехък
 • чуплив

weakly
 • слаб
 • хилав
 • болнав

faint
 • слаб
 • блед
 • немощен
 • плах
 • бледен
 • отмалял

thin
 • тънък
 • слаб
 • тъничък
 • слабичък
 • отслабнал
 • мършав

slow
 • бавен
 • муден
 • пипкав
 • тежък
 • тих
 • слаб

mild
 • мек
 • кротък
 • лек
 • слаб
 • благ
 • умерен

small
 • малък
 • неголям
 • дребен
 • ситен
 • незначителен
 • слаб

meagre
 • слаб
 • оскъден
 • мършав
 • беден
 • безсъдържателен
 • незадоволителен

spineless
 • безгръбначен
 • без бодли
 • безхарактерен
 • слаб

slender
 • строен
 • тънък
 • слаб
 • нежен
 • крехък
 • деликатен

effeminate
 • женствен
 • мекушав
 • слаб

dim
 • слаб
 • мъждив
 • блед
 • потъмнял
 • мътен
 • премрежен

feeble
 • слаб
 • хилав
 • слабоват

flabby
 • слаб
 • отпуснат
 • слабохарактерен
 • мек
 • без енергия

flaccid
 • отпуснат
 • без енергия
 • провиснал
 • мек
 • слаб
 • слабохарактерен

flimsy
 • крехък
 • несолиден
 • слаб
 • лек
 • паянтов
 • повърхностен

impotent
 • импотентен
 • безсилен
 • слаб

tender
 • нежен
 • деликатен
 • крехък
 • чуплив
 • слаб
 • чувствителен

lean
 • слаб
 • сух
 • жилест
 • отслабнал
 • крехък
 • гладен

liny
 • набразден
 • на линии
 • тънък
 • слаб
 • сух

mean
 • среден
 • посредствен
 • незначителен
 • слаб
 • скромен
 • беден

nerveless
 • хладнокръвен
 • безсилен
 • отпуснат
 • инертен
 • слаб
 • без нерви

puny
 • недорасъл
 • хилав
 • дребен
 • слаб

rickety
 • колеблив
 • разнебитен
 • рахитичен
 • неустойчив
 • слаб
 • разхлопан

scrannel
 • слаб
 • мършав
 • писклив
 • креслив

sinewless
 • слаб
 • отпуснат

soft
 • мек
 • лек
 • гъвкав
 • тих
 • приятен
 • слаб

scanty
 • оскъден
 • недостатъчен
 • ограничен
 • беден
 • слаб
 • късичък

thready
 • едва доловим
 • влакнест
 • тънък като конец
 • на конци
 • слаб
 • тънък

tenuous
 • разреден
 • тънък
 • слаб
 • беден
 • незначителен
 • неуловим

weakish
 • слаб

watery
 • воднист
 • влажен
 • разводнен
 • безвкусен
 • безсъдържателен
 • слаб

spare
 • свободен
 • резервен
 • неизползван
 • излишен
 • в повече
 • слаб

queasy
 • рискован
 • гнуслив
 • несигурен
 • колеблив
 • слаб
 • на когото често му се гади

limp
 • отпуснат
 • увиснал
 • мек
 • слаб
 • изтощен

off
 • отдалечен
 • оттатъшен
 • десен
 • страничен
 • второстепенен
 • слаб

sluggish
 • муден
 • бавен
 • слаб
 • в застой
 • пипкав
 • бавнотечащ

pale
 • блед
 • бледен
 • светъл
 • побледнял
 • неясен
 • слаб

meager
 • слаб
 • оскъден
 • мършав
 • беден
 • безсъдържателен
 • незадоволителен

slack
 • отпуснат
 • хлабав
 • халтав
 • разхлабен
 • незакрепен
 • слаб

flat
 • плосък
 • равен
 • хоризонтален
 • гладък
 • изравнен със земята
 • слаб

defective
 • дефектен
 • повреден
 • несъвършен
 • неправилен
 • слаб
 • дефективен

irretentive
 • незадържащ
 • слаб

washy
 • разводнен
 • слаб
 • рядък
 • блудкав
 • блед
 • измит

sleazy
 • мръсен
 • занемарен
 • долнокачествен
 • тънък
 • слаб
 • евтин

sick
 • болен
 • на когото му се повръща
 • на когото му се гади
 • отвратен
 • ядосан
 • слаб

lame
 • куц
 • слаб
 • сакат
 • осакатял
 • окуцял
 • неубедителен

unable
 • слаб
 • безпомощен
 • немощен

Свързани думи

слаб езиков речник английски, слаб ти е фарма, слаб електролит, слаб съм, слаб акумулатор, слаб характер, слаб на английски език

Преводи

повреждат на английски език - damage, damaged, damaging, hurt, damage the, impair
скучния на английски език - boring, dull, dullest, the boring, the dull, tedious
скъп на английски език - expensive, costly, dear, pricey, precious
слаба на английски език - weak, low, slight, poor, little
слава на английски език - glory, fame, the glory, glory of, honor, renown

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Слаб на английски език - Речник: български » английски
Преводи: weak, weak, slight, low, thin, poor