Спирам на английски език

Превод: спирам, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
halt, stop, dwell, prevent, immobilize, cease
Спирам на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: спирам

bit
 • слагам юздечка
 • обуздавам
 • спирам
cut
 • пониква ми
 • срязвам
 • порязвам
 • сека
 • справям се с
 • спирам
die
 • умирам
 • загивам
 • силно желая
 • спирам
 • изветрявам
end
 • свършвам се
 • слагам край на
 • завършвам
 • приключвам
 • спирам
 • умирам
fix
 • прикрепвам
 • втвърдявам
 • заковавам
 • забивам
 • инсталирам
 • спирам
halt
 • спирам
 • поспирам
 • прекъсвам
 • спирам настъпление на войски
kill
 • убивам
 • умъртвявам
 • погубвам
 • бия
 • стрелям
 • спирам
lock
 • заклещвам
 • затварям
 • затварям се
 • стягам
 • затягам
 • спирам
quit
 • оставям
 • зарязвам
 • прекъсвам
 • преставам
 • спирам
 • изпускам
snub
 • срязвам
 • отнасям се високомерно към
 • спирам
 • спъвам
stop
 • отбивам
 • препречвам
 • попречвам
 • запушвам се
 • заграждам
 • спирам
trig
 • спирам
 • спъвам
 • задържам
block
 • спирам
 • задръствам
 • блокирам
brake
 • спирам
 • слагам спирачка
cease
 • спирам
 • преставам
 • прекратявам
 • преустановявам
 • прекъсвам
check
 • проверявам
 • сверявам
 • съвпадам точно
 • спирам
 • възспирам
 • коря
dwell
 • обитавам
 • живея
 • спирам
 • постоянно мисля за
quash
 • отменям
 • анулирам
 • потушавам
 • спирам
 • слагам край на
stint
 • скъпя се
 • ограничавам се
 • спирам
 • възлагам работа на
arrest
 • арестувам
 • спирам
 • задържам
 • конфискувам
 • забавям
impede
 • спъвам
 • преча на
 • спирам
put in
 • вмъквам
 • слагам
 • вкарвам
 • пъхам
 • влагам
 • спирам
draw up
 • спирам
 • съставям
 • строявам
hold in
 • стягам
 • спирам
 • въздържам
inhibit
 • забранявам
 • аргосвам
 • възпрепятствувам
 • задържам
 • спирам
 • забавям
occlude
 • спирам
 • запушвам
 • преграждам
 • задръствам
 • включвам
 • задържам
prevent
 • предотвратявам
 • избягвам
 • предпазвам
 • преча на
 • попречвам
 • спирам
pull in
 • спирам
 • влизам
 • пристигам
 • придвижвам се
 • приближавам се
 • дръпвам
suspend
 • повисвам
 • окачвам
 • провесвам
 • обесвам
 • спирам
 • прекратявам
trammel
 • преча на
 • спъвам
 • спирам
 • ограничавам
bring to
 • свестявам
 • спирам
bring up
 • отглеждам
 • отхранвам
 • откърмям
 • възпитавам
 • повръщам
 • спирам
drive up
 • спирам
 • приближавам
 • приближавам се
 • изтеглям
heave to
 • спирам
 • заставам на дрейф
keep off
 • държа на разстояние
 • спирам
preclude
 • изключвам
 • отстранявам
 • правя невъзможен
 • попречвам
 • спирам
 • спъвам
suppress
 • потискам
 • подтискам
 • потъпквам
 • потушавам
 • тая
 • спирам
withhold
 • въздържам
 • спирам
 • попречвам на
cut short
 • съкращавам
 • отсичам
 • спирам
 • подрязвам
intervene
 • намесвам се
 • интервенирам
 • взимам
 • пресичам
 • попречвам
 • спирам
leave off
 • спирам
 • преставам
 • напускам
immobilize
 • спирам
 • заковавам
 • приковавам
 • задържам
 • слагам шина
call a halt
 • спирам
 • слагам край
discontinue
 • прекъсвам
 • прекратявам
 • спирам
come to rest
 • спирам
bring to rest
 • спирам
come to a halt
 • спирам

Свързани думи: спирам

спирам цигарите, спирам да дишам докато спя, спират щом си казал край, спирам противозачатъчните, спирам да пуша, спирам езиков речник английски, спирам на английски език

Преводи

 • спецификация на английски език - specification, Technical specification, specifications, the specification, a specification
 • спешна на английски език - haste, emergency, urgent, urgently, urgency, an emergency
 • спиритуализъм на английски език - spiritualism, spiritism
 • спирт на английски език - alcohol, spirit, spirits, an alcohol, rubbing alcohol
Случайни думи
Спирам на английски език - Речник: български » английски
Преводи: halt, stop, dwell, prevent, immobilize, cease