Спор на английски език

Превод: спор, Речник: български » английски

chaffer, contention
спор на английски език

Допълнителни преводи

dispute, controversy, argument, a dispute, proceedings

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

dispute
 • спор
 • оспорване
 • диспут
 • полемика
 • дебати
 • обсъждане

argument
 • аргумент
 • довод
 • спор
 • полемика
 • резюме
 • тема

controversy
 • спор
 • полемика

argumentation
 • аргументация
 • аргументиране
 • теза
 • спор
 • обсъждане

contest
 • състезание
 • борба
 • конккурс
 • спор
 • диспут

difference
 • разлика
 • различие
 • отлика
 • отличителен белег
 • остатък
 • спор

altercation
 • кавга
 • спор
 • препирня
 • караница

contention
 • твърдение
 • спор
 • раздор
 • съперничество
 • съревнование

contestation
 • оспорване
 • спор
 • твърдение

ding-dong
 • продължително биене на камбани
 • бим-бам-бум
 • опяване
 • еднообразие
 • спор
 • борба

disputation
 • спор
 • дебат
 • разискване

dissension
 • раздор
 • разногласие
 • препирня
 • спор

fight
 • борба
 • битка
 • бой
 • борене
 • спор
 • борчески дух

polemic
 • полемика
 • спор
 • полемист

rift
 • разрив
 • пукнатина
 • цепнатина
 • недоразумение
 • спор
 • отчуждаване

run-in
 • постепенно приближаване
 • спор
 • кавга
 • вмъкнат материал

strife
 • борба
 • спор
 • съперничество
 • кавга

variance
 • вариране
 • промяна
 • разлика
 • несъгласие
 • разногласие
 • спор

word
 • дума
 • слово
 • разговор
 • спор
 • обещание
 • вест

words
 • спор
 • разговор

velitation
 • леко спречкване
 • спор

jar
 • буркан
 • гърне
 • рязък звук
 • удар
 • сблъскване
 • спор

Свързани думи

спор езиков речник английски, спор за подсъдност, спор между две бебета, спорт новини, спор между кредитори, спор синоним, спор на английски език

Преводи

спокойствие на английски език - peace, tranquility, calm, serenity, quiet, composure, tranquillity
спонсорство на английски език - sponsorship, sponsorships, sponsoring, a sponsorship, the sponsorship
спора на английски език - spore, dispute, the dispute, concerned, proceedings
спорт на английски език - sport, sports, sporting, goods for sport, exercise, athletics
тайна на английски език - secret, mystery, secrecy, privacy, a secret

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Спор на английски език - Речник: български » английски
Преводи: chaffer, contention, dispute, controversy, argument, a dispute, proceedings