Фонограф на английски език

Превод: фонограф, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
phonograph, a phonograph, the phonograph
Фонограф на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: фонограф

phonograph
  • фонограф
  • грамофон

Свързани думи: фонограф

фонограф жилин, фонограф эдисона купить, фонограф эдисона, фонограф история, фонограф группа, фонограф езиков речник английски, фонограф на английски език

Преводи

  • фолклор на английски език - folklore, folk, folk music
  • фонетика на английски език - phonetics, phonics, phonology, phonet- ics
  • фонология на английски език - phonology, phonology of, phonemics, phonology of the
  • фонтан на английски език - fountain, a fountain, the fountain, fountains
Случайни думи
Фонограф на английски език - Речник: български » английски
Преводи: phonograph, a phonograph, the phonograph