Синоптическия на италиански език

Превод: синоптическия, Речник: български » италиански

sinottica, sinottico, sinottici, Quadro sinottico, Synoptic
синоптическия на италиански език

Други езици

Преводи

побой на италиански език - battito, percosse, pestaggio, battere, battitura, oboe
синдром на италиански език - sindrome, sindrome di, la sindrome, sindrome da, sindrome del
синонимика на италиански език - sininimia, sinonimia, la sinonimia, di sinonimia, della sinonimia
синтаксис на италиански език - sintassi, la sintassi, di sintassi, sintassi di, della sintassi
синтактическия на италиански език - sintatticamente, sintassi, sintattico, vista sintattico, sintattica

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Синоптическия на италиански език - Речник: български » италиански
Преводи: sinottica, sinottico, sinottici, Quadro sinottico, Synoptic