Анкета на португалски език

Превод: анкета, Речник: български » португалски

Изходен език:
български
Целеви език:
португалски
Преводи:
investigação, inquérito, de inquérito, de investigação, investigações
Анкета на португалски език
Други езици

Свързани думи: анкета

анкета за наркотици, анкета за ученици, анкета проект успех, анкета за проект успех, анкета успех, анкета езиков речник португалски, анкета на португалски език

Преводи

  • анексия на португалски език - anexação, a anexação, anexión, annexation, de anexação
  • анимизъм на португалски език - animismo, o animismo, animism, do animismo
  • аномалия на португалски език - anomalia, anomalias, anomalia de, de anomalia, de anomalias
  • антагонизъм на португалски език - crise, agressão, antagonismo, ataque, o antagonismo, antagonism, antagonismos, ...
Случайни думи
Анкета на португалски език - Речник: български » португалски
Преводи: investigação, inquérito, de inquérito, de investigação, investigações