Jistý v slovenštině

Překlad: jistý, Slovník: čeština » slovenština

istý, trochu, jediný, jednotka, kladný, nejaký, neomylný, určitý, niekto, jedno, jeden, bezpochyby, nevyčerpateľný, dôveryhodný, bezpečný, zaručený
jistý v slovenštině

Dodatečné překlady

istý, určitý

Příbuzná slova

Jiné jazyky

Příbuzná slova

jistý jazykový slovník slovenština, jistý loudal z radětic, jistý lukáš, jistý plume, jistý výdělek, jistý autor (weldon) opakoval, jistý v slovenštině

Překlady

jistit v slovenštině - istiť, isti, poistiť, bezpečný
jistota v slovenštině - istota, zábezpeka, záruka, istotu, istoty, ochranka, bezpečí, bezpečnostní, ...
jistě v slovenštině - iste, určite, isto, istotne, istý, bezpečné, samozrejme, ...
jitro v slovenštině - ráno, rano, rána, ide ráno, pole
sdělit v slovenštině - oznámiť, povedať, poskytnúť, vysvetliť, informovať, radi

Náhodná slova

Náhodná slova (čeština/angličtina)


Jistý v slovenštině - Slovník: čeština » slovenština
Překlady: istý, trochu, jediný, jednotka, kladný, nejaký, neomylný, určitý, niekto, jedno, jeden, bezpochyby, nevyčerpateľný, dôveryhodný, bezpečný, zaručený, istý, určitý