Anulovat in english

Translation: anulovat, Dictionary: czech » english

cancel, abolish, annul, quash, invalidate, void, nullify, rescind
anulovat in english

Additional translations

cancel, nullify, override, annul, rescind

Related words

Synonyms & Translations

annul
 • zrušit
 • anulovat
 • odvolat
 • stornovat
 • vypovědět

nullify
 • anulovat
 • zrušit

rescind
 • zrušit
 • odvolat
 • anulovat

cancel
 • zrušit
 • stornovat
 • odřeknout
 • odvolat
 • anulovat

override
 • přečnívat
 • nepřipustit
 • přehlížet
 • projet
 • nedbat na
 • anulovat

reverse
 • zvrátit
 • obrátit
 • překlopit
 • odvolat
 • změnit
 • anulovat

revoke
 • zrušit
 • odvolat
 • anulovat

invalidate
 • zbavit platnosti
 • zrušit
 • anulovat

scrub
 • vydrhnout
 • vyčistit
 • anulovat
 • vymazat

Translations

antropometrie in english - anthropometry, of anthropometry, anthropometrics, the anthropometrics, anthropometrics of
anténa in english - antenna, aerial, the antenna, antenna is, an antenna
anýz in english - anise, aniseed, anis, of anise
anýzovka in english - anisette

Random words


Anulovat in english - Dictionary: czech » english
Translations: cancel, abolish, annul, quash, invalidate, void, nullify, rescind, cancel, nullify, override, annul, rescind