Uspořádat in english

Translation: uspořádat, Dictionary: czech » english

order, collocate, classify, dispose, marshal, settle, neaten, adjust, arrange, sort, align, regulate, assort, organize, tidy
uspořádat in english

Additional translations

organize, arrange, sort, order, organize a

Related words

Synonyms & Translations

organize
 • organizovat
 • uspořádat
 • zařídit
 • upravit
 • utřídit

arrange
 • uspořádat
 • zařídit
 • sjednat
 • organizovat
 • urovnat
 • upravit

put in order
 • dát do pořádku
 • uspořádat

order
 • objednat
 • nařídit
 • přikázat
 • řídit
 • seřadit
 • uspořádat

sort
 • roztřídit
 • uspořádat
 • klasifikovat

regularize
 • uspořádat
 • zpravidelnit

regulate
 • regulovat
 • upravit
 • řídit
 • přizpůsobit
 • uspořádat

re-sort
 • roztřídit
 • uspořádat

dispose
 • použít
 • uspořádat
 • prodat
 • naladit

dress
 • obléci
 • nastrojit
 • obvázat
 • převázat
 • ošetřit
 • uspořádat

settle
 • usadit
 • urovnat
 • vyrovnat
 • vyřešit
 • pevně uložit
 • uspořádat

Translations

uspořit in english - save, to save, saving, savings, of saving, spare
uspořádaný in english - orderly, arranged, disposed, structured, organized, neat
uspořádání in english - arrangement, organization, order, setting, arrangements, system, configuration, ...
uspávací in english - sleeping, soporific, narcotic, somnifacients, opiates

Random words


Uspořádat in english - Dictionary: czech » english
Translations: order, collocate, classify, dispose, marshal, settle, neaten, adjust, arrange, sort, align, regulate, assort, organize, tidy, organize, arrange, sort, order, organize a