Vahendatud inglise keeles

Tõlge: vahendatud, Sõnastik: eesti » inglise

Lähtekeel:
eesti
Soovitud keel:
inglise
Tõlked:
proxy, mediated, mediated by, agency, intermediated
Vahendatud inglise keeles

Näidislaused ja tõlked: vahendatud

A proxy is an agent or substitute authorized to act for another person or a document authorized to represent another document.
Volikiri on teise isiku nimel volitatud esindaja või asendaja või dokument, mis on volitatud esindama teist dokumenti.

Proxies are used in a variety of circumstances: power of attorney, voting, and in order to ensure that someone is who they say they are.
Volikirju kasutatakse mitmesugustes olukordades: volikiri, hääletamine ja selleks, et tagada, et keegi on see, kes ta väidab end olevat.

A proxy can be a very useful tool in a variety of situations.
Puhverserver võib olla väga kasulik vahend erinevates olukordades.

The agency is responsible for the safety of the public.
Amet vastutab avalikkuse ohutuse eest.

The agency is responsible for investigating complaints.
Amet vastutab kaebuste uurimise eest.

The agency is responsible for enforcing the law.
Amet vastutab seaduse jõustamise eest.

Seotud sõnad
Teised keeled

Sünonüümid & Tõlked: vahendatud

lessened
  • vähendatud
diminished
  • vähendatud

Seotud sõnad: vahendatud

vahendatud antonüümid, vahendatud eesti, vahendatud grammatika, vahendatud inglise keeles, vahendatud kommunikatsioon, vahendatud sõnastik inglise, vahendatud inglise keeles

Tõlked

  • vahendama inglise keeles - mediate, fence, broker, intermediate, intercede, go between, to mediate
  • vahendamine inglise keeles - mediation, moderation, agency, intermediation, brokerage, intermediation of
  • vahendav inglise keeles - intermediary, mediating, the intermediary, mediates, mediating the
  • vahendid inglise keeles - whet, means, funds, facilities, resources, tools
Juhuslikud sõnad
Vahendatud inglise keeles - Sõnastik: eesti » inglise
Tõlked: proxy, mediated, mediated by, agency, intermediated