Adductor in bulgarian

Translation: adductor, Dictionary: english » bulgarian

адуктор, привеждач, аддукторен, аддукторния, адукторните
adductor in bulgarian

Other Languages

Related words

adductor language dictionary bulgarian, adductor muscle, adductor muscles, hip adductor, adductor magnus, adductor longus, adductor in bulgarian

Translations

adducing in bulgarian - привеждане на, да представя никакво, представя никакво
adduction in bulgarian - притегляне, адукция, изтъкване, привеждане, аддукция
aden in bulgarian - аден, аденския, aden, аденски
adenine in bulgarian - аденин, аденина
convertiplane in spanish - convertiplano

Random words


Adductor in bulgarian - Dictionary: english » bulgarian
Translations: адуктор, привеждач, аддукторен, аддукторния, адукторните