Litigant in bulgarian

Translation: litigant, Dictionary: english » bulgarian

страна в съдебен процес, съдебен процес, тъжителя, в съдебен процес, тъжител
litigant in bulgarian

Other Languages

Related words

litigant language dictionary bulgarian, vexatious litigant, vexatious, pro se, pro se litigant, litigant definition, litigant in bulgarian

Translations

dereliction in bulgarian - изоставяне, изоставеност, захвърляне, нарушение, неизпълнение, опущение
lithuania in bulgarian - литва, lithuania, литва клиент
lithuanian in bulgarian - литовски, литовския, литовската, литовското, литовският
litigate in bulgarian - оспорвам, водят дела, се водят дела, съдебни дела, си дела
litigated in bulgarian - съдено, оспорва, съден, страна се твърди

Random words


Litigant in bulgarian - Dictionary: english » bulgarian
Translations: страна в съдебен процес, съдебен процес, тъжителя, в съдебен процес, тъжител